VitalProjects – RWZI Horstermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is in 2023 gestart met de bouw van een ozoninstallatie op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Horstermeer. Begin 2024 was de bouw van de ozoninstallatie gereed. Ozon in combinatie met actiefkool zorgt ervoor dat 80% van de medicijnresten uit het rioolwater worden gezuiverd. Deze medicijnresten komen daardoor niet meer in de rivier de Vecht terecht. Het zorgen voor een goede waterkwaliteit en gezond water is een van de belangrijkste taken van het waterschap.

Vitalprojects heeft in nauwe samenwerking met verschillende opdrachtgevers aan dit project gewerkt om het BIM model te realiseren. Ook hebben wij voor de ozoninstallatie de productietekeningen verzorgd voor de prefabricatie van het leidingwerk. Alle installaties en leidingwerk, van zowel boven als in de grond, zijn tot in detail uitgewerkt in Revit