Disclaimer

Privacy Statement VitalSelect

Vragen of opmerkingen
U kunt contact met ons opnemen indien u vragen en of opmerkingen heeft ten aanzien van het privacybeleid van VitalSelect. U kunt daarnaast om inzage vragen van uw gegevens of om eventuele onjuistheden aan te geven, wijzigingen voor te stellen of het verzoek om verwijdering van gegevens door te geven. Wij verzoeken u daartoe een schriftelijk verzoek te doen via onderstaand post of mailadres.

VitalSelect
T.a.v. het management
Ridderspoorweg 97
1032 LL Amsterdam
info@vitalselect.nl

VitalSelect B.V. staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 62553437.

Algemene Voorwaarden VitalSelect Versie 1 mei 2022

Detacheringsopdrachten worden uitgevoerd door VitalProjects B.V. h.o.d.n. VitalSelect en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62553429.

Algemene Voorwaarden VitalSelect Detachering 5 oktober 2021

VitalProjects B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Bekijk het certificaat VitalProjects B.V. is tevens VCU gecertificeerd. Bekijk het certificaat

Als ABU-lid heeft VitalSelect een antidiscriminatiebeleid. Bekijk hier ons Antidiscriminatiebeleid VitalSelect