Disclaimer

Privacy Statement VitalSelect

Vragen of opmerkingen
U kunt contact met ons opnemen indien u vragen en of opmerkingen heeft ten aanzien van het privacybeleid van VitalSelect. U kunt daarnaast om inzage vragen van uw gegevens of om eventuele onjuistheden aan te geven, wijzigingen voor te stellen of het verzoek om verwijdering van gegevens door te geven. Wij verzoeken u daartoe een schriftelijk verzoek te doen via onderstaand post of mailadres.

VitalSelect
T.a.v. het management
Ridderspoorweg 97
1032 LL Amsterdam
info@vitalselect.nl

VitalSelect staat in het Handelsregister geregistreerd onder de naam ‘VitalProjects B.V.’ met KvK-nummer: 62553429.

Algemene Voorwaarden VitalSelect Versie 14 februari 2024

VitalProjects B.V. h.o.d.n. VitalSelect voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid(SNA registratie). Wij zijn tevens VCU gecertificeerd. VCU certificaat

Als ABU-lid heeft VitalSelect een antidiscriminatiebeleid. Bekijk hier ons Antidiscriminatiebeleid VitalSelect