VitalSelect – Advies & Training

Advies & Training

Wij zijn een kennisorganisatie die zich richt op adviseren, ondersteunen en trainen van professionals en organisaties binnen GWW, bouw en groensector. Ons doel is om relaties te helpen de beste beslissingen te nemen in aanbesteden, inkoop, contracteren en faalkostenmanagement.

We streven ernaar om voor onze klanten en medewerkers maximale waarde toe te voegen door advisering en coaching in contractkeuze, aanbestedingsprocedures en inkoopstrategieën. We zorgen voor kennisoverdracht via documenten zodat onze klanten zelfstandig beslissingen kunnen blijven nemen.

VitalSelect Advies en Training ondersteunt overheden en bedrijven om te voldoen aan aanbestedingswetgeving, waarbij we advies op maat bieden dat past bij zowel het project als de organisatie. Elk project is uniek en vereist een zorgvuldige keuze van contract- en samenwerkingvormen om projectdoelstellingen te realiseren. Wij staan onze klanten bij in het kiezen van het juiste contract en in het beheersen en managen hiervan gedurende het project.

Gezien de druk op kwaliteit en op de marges in de GWW, Bouw en groensector is risicobeheersing een cruciaal onderdeel van projectmanagement. Onze adviseurs hebben de expertise om risico’s en faalkosten in kaart te brengen, met als doel een kwalitatief beter, een financieel aantrekkelijker en vooral een veiliger project te realiseren.

Onze diensten omvatten aanbestedingsstrategie, contractadvies, risicomanagement en projectmatig werken. Dit kan op projectbasis of via op maat gemaakte advisering of training. We kunnen ondersteuning bieden met inkoopplannen, sessies voor contract- en aanbestedingskeuze, risicosessies en projectstartups. Daarnaast ondersteunen we bij het schrijven van contracten (UAV/UAVgc), het uitvoeren van aanbestedingen en tijdens de projectuitvoering.

Onze expertise omvat:

  • Ondersteuning en advisering bij het opstellen van contractdocumenten.
  • Advisering en coaching in contractmanagement, functioneel specificeren, risicoanalyse, Systems Engineering, kwaliteitsborging en omgevingsmanagement.
  • Het terugdringen van faalkosten om de winstgevendheid van projecten te verhogen.
  • Training en kennisborging in contract- en bouwprocesmanagement.
  • Tijdelijke invulling van rollen in project- en beheerorganisatie.

Bij VitalSelect zetten we ons in om opdrachtgevers en opdrachtnemers te ondersteunen met praktische en strategische oplossingen die bijdragen aan de succesvolle voltooiing van hun projecten.

Meer weten? Neem hier contact met ons op; Contactgegevens