CAO Update april 2023

Bij VitalSelect zijn we toegewijd aan het waarborgen van de beste arbeidsvoorwaarden voor onze professionals. Wij zijn om die reden aangesloten bij de ABU Cao en volgen daarnaast de wijzigingen in de Cao’s waarbinnen onze professionals zijn ingezet.
In deze blog bespreken we de recente wijzigingen in de Cao Ziekenhuizen 2023 en Cao Woondiensten. Binnen de markten hebben wij meerdere professionals aan het werk vandaar dat wij deze nu uitlichten. Naast deze markten hebben wij tevens VitalSelect professionals werkzaam binnen oa. de; UTA Cao, MetaElektro en Cao NS.

Zodra daar wijzigingen zijn delen wij deze in onze nieuwsbrief (schrijf je hier in)

CAO Ziekenhuizen 2023:

Loonmutaties
a. Per 1 februari 2023 (met terugwerkende kracht) is er een structurele loonsverhoging van 5% (inclusief leerlingsalarissen).
b. Op 1 december 2023 volgt nog een loonsverhoging van 5%, met een minimum van €150 en een maximum van €300 voor hogere loonschalen.
c. Per 1 juni 2024 krijgen de laagste salarisschalen een loonsverhoging van 5% met een bodem van €150, terwijl hogere salarisschalen een verhoging van 2% plus €180 ontvangen.

Arbeidsvoorwaarden
a. Reiskostenvergoeding stijgt van €0,08 naar €0,16 per kilometer.
b. Werkdruk: er komt meer regie op werktijden, het recht op onbereikbaarheid wordt ingevoerd en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting, maar boven formatie.

CAO Woondiensten:

In artikel 4.6 van de CAO tekst staat: “De werkgever kan in overeenstemming met de ondernemingsraad een beoordelingssysteem afspreken onder de voorwaarde dat de beoordeling ‘normaal/goed’ een 2 procent salarisgroei kent van het reguliere einde van de salarisschaal.” Deze tekst is vatbaar voor meerdere interpretaties.
Voor de duidelijkheid hebben we bij de uurloonberekening gekozen voor een minimale verhoging die is opgenomen in de kolom “hoogte stap bij normaal/goed functioneren”. Dit betekent dat bij een beoordeling van ‘normaal/goed’, een werknemer een salarisverhoging van minimaal 2% ontvangt bij het bereiken van het reguliere einde van de salarisschaal.

Conclusie:

De recente wijzigingen in de Cao Ziekenhuizen 2023 en Cao Woondiensten zijn belangrijk voor werknemers in beide sectoren. De loonmutaties zorgen voor een aanzienlijke loonsverhoging, vooral voor de laagste salarisschalen. Daarnaast zijn er verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden, zoals een hogere reiskostenvergoeding en maatregelen ter verlichting van de werkdruk. In de Cao Woondiensten is er meer duidelijkheid gekomen met betrekking tot het beoordelingssysteem en de bijbehorende salarisverhoging. Werknemers kunnen hierdoor beter inschatten wat ze kunnen verwachten qua salarisgroei.

Bij VitalSelect begrijpen we het belang van het bijhouden van dergelijke wijzigingen en het zorgen voor de juiste arbeidsvoorwaarden voor onze professionals. We blijven ons inzetten om op de hoogte te blijven van alle relevante Cao’s en ervoor te zorgen dat onze professionals tevreden en gemotiveerd blijven in hun werk.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste (markt)ontwikkelingen. 

bron: caowijzer.nl