Van 8 naar 6 uur werken per dag

Bij VitalSelect willen wijzelf presteren en zorgen dat ‘onze’ technische professionals kunnen presteren, maar dat betekent niet dat we 24/7 de lat hoog leggen. Ontspanning vinden we net zo belangrijk. Al is het alleen al omdat dat nodig is om überhaupt te kunnen presteren. Bovendien is het onmogelijk om continu gefocust en productief te blijven. Daarom spreekt ons het initiatief in Zweden aan, waarin men kiest voor een verkorte werkdag van 6 uur.

De laatste jaren is de werkdruk onder andere onder invloed van de crisis toegenomen. In de techniek en bouw doen veel bedrijven hetzelfde werk met minder mensen. In Zweden wilde de overheid dat medewerkers zich gezonder zouden gaan voelen. Daarom startte het land een pilot en mochten ambtenaren 6 uur per dag werken in plaats van 8 uur. En dat tegen dezelfde vergoeding.

Efficiëntere monteurs

Hoewel de 6-urige werkdag met name de laatste jaren veel aandacht krijgt, startte Toyota hier al veel langer geleden mee. Toyota, uitvinder van het lean-concept, toonde aan dat de monteurs door efficiënter werken in 6 uur net zo veel werk konden verzetten als in 8 uur. Je zou denken dat een verkorte werkdag meer werkdruk en stress oplevert: hetzelfde werk doen in minder uren. Dat is echter niet het uitgangspunt. Zo huurde een Zweedse instelling juist extra medewerkers in om de wegvallende uren in te vullen. Dit kost de organisatie geld, maar levert de werkgevers voldoende op: meer werkplezier en minder stress onder medewerkers waardoor de kosten van verzuim afnemen.

Stress verzuimoorzaak nummer 1

Mooi als je weet dat ziek door stress verzuimoorzaak nummer 1 is in Nederland. Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Uit een analyse van ArboNed  (2014) gebaseerd op gegevens van ruim 1,1 miljoen werknemers blijkt dat ziekteverzuim door werkstress toeneemt. Het eerste halfjaar van 2014 heeft dat Nederland 800 miljoen euro gekost. Arboned geeft eveneens aan dat een medewerker 18% productiever is als deze werkplezier ervaart.

Verkorte werkdag, meer winst 

Een verkorte werkdag leidt er eveneens toe dat men beter gefocust is, zoals de monteurs van Toyota aantoonden. Diverse Zweedse bedrijven meldden dan ook dat de kwaliteit van het werk is toegenomen. Sterker nog: als we door toenemend werkplezier en minder werkstress productiever worden, zou het zomaar kunnen zijn dat we wél degelijk hetzelfde werk in minder uur per dag zouden kunnen doen. Zo kun je concluderen dat het verkorten van de werkdag tegen hetzelfde salaris en het aannemen van extra krachten minder kost dan dat het oplevert. Meer werkgelegenheid, meer blije medewerkers, meer productiviteit, meer tevreden werkgevers. Als je het zo beredeneert is er alleen maar winst te behalen; een interessante ontwikkeling!

Nederland werkt gemiddeld 28,8 uur

Zoals gezegd spreekt dit initiatief van een werkdag van 6 uur ons bij VitalSelect erg aan. Gelukkig doen we het in Nederland ook al best aardig. Een analysestuk van de Argumentenfabriek meldt dat we in Nederland al gemiddeld 28,8 uur per persoon werken. Toch voorspelt het zelfde document dat dit weer meer zal worden. Deels omdat werken gelukkig maakt en we zelf meer willen werken. Maar volgens deskundigen ook omdat meer werken noodzakelijk is om als land economisch te kunnen blijven groeien. Bedrijven die willen blijven concurreren met de rest van de wereld zullen daardoor waarschijnlijk het gemiddeld aantal uur per week dat er wordt gewerkt willen opvoeren.

Meer factoren bepalen werkgenot

Volgens ons ligt het allemaal iets genuanceerder en worden zaken als werkplezier en stress door vele zaken beïnvloed. Een monteur die niet op de juiste plek zit. De talenten van een werkvoorbereider die onvoldoende worden aangesproken. Een projectleider die 6 uur werkt, maar op zijn tenen loopt of juist veel meer in zijn mars heeft. Zij zullen niet optimaal presteren. Daarom vinden wij het zo belangrijk om te achterhalen wat verwachtingen zijn van zowel werkgever als kandidaat, wat iemands talent is en waar ambities liggen. Samen willen we ervoor zorgen dat de beste mogelijke match wordt gemaakt. En als dat het geval is, geloven wij er in dat die persoon zich in 6 uur voor 200% zal inzetten.

PS: Op zoek naar een werkgever waar je met groot plezier aan de slag kunt gaan? Neem hier contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden graag met je.