Focus op tekenprogramma of op technisch inzicht?

Goede technici zijn schaars, daarom is het goed bij de invulling van een technische functie de focus te verbreden. Of misschien beter gezegd, om te richten op datgene wat er écht toe doet, datgene wat een technicus goed maakt: zijn kennis en inzicht.

Bij veel functies wordt nogal eens specifiek gevraagd om ervaring met bepaalde software. Zo worden binnen de machinebouw voor het ontwerpen van machines voornamelijk twee 3D- tekenpakketten gebruikt: Inventor en SolidWorks. In de meeste functieprofielen voor tekenaars, constructeurs en engineers zie je dus staan dat de kandidaat ervaring moet hebben met een tekenprogramma als Inventor óf SolidWorks.

Tekenprogramma is hulpmiddel

Maar hoe zonde is het als je werktuigbouwkundige talenten laat gaan, omdat ze toevallig geen ervaring hebben met een specifiek tekenprogramma? De kwaliteit van een engineer, constructeur of tekenaar zit veel meer in de technische kennis en het 3D-inzicht van de professional én niet in de beheersing van een programma; dat is slechts een hulpmiddel. Bij 3D-tekenen (modelleren/ontwerpen/vormgeven) is het met name belangrijk dat je goed begrijpt hoe je je ontwerp gaat opbouwen en welke technieken en onderdelen je hiervoor gaat gebruiken. Dat staat los van welk tekenprogramma dan ook.

Focus op talent en investeer in omscholing

Een engineer, tekenaar of constructeur met vaktechnisch inzicht, maakt zich een ander pakket zo eigen. Het grootste deel van de professionals dat met beide pakketten werkt of gewerkt heeft, geeft aan dat de omscholing van het ene tekenpakket naar het andere heel snel gaat. Het is vooral een kwestie van een andere gebruikersinterface (UI). Een korte cursus of begeleiding van een collega die het tekenpakket goed kent, kan al genoeg zijn. De transitie naar een ander pakket is vaak niks anders dan het opnieuw moeten zoeken van de juiste knoppen op het scherm. Zie het als bijvoorbeeld de omslag van windows 7 naar windows 8 of Apple.

Verbreed je focus

Bij VitalSelect begeleiden we zowel professionals als opdrachtgevers in het maken van juiste keuzes. Ook als het om bijscholing of omscholing gaat. Ben je een technicus op zoek naar een nieuwe uitdaging? Meld je dan aan bij ons netwerk. Wij kijken niet alleen naar wat je nú kunt, maar vooral naar wat je straks wilt kunnen. Daarmee zorgen wij dat onze professionals, onze opdrachtgevers en dus ook wij vooruit blijven gaan. En dat houdt ons allemaal vitaal.  

Timon van Kleef, adviseur bij VitalSelect