• 40
  • Amsterdam
  • Vast / Tijdelijk
VitalSelect is op zoek naar een Bedrijfsleider Bouw. Dus beschik jij over uitstekende leidinggevende kwaliteiten en wil jij bijdragen aan de groei van dit bedrijf? Reageer dan snel!

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering en de resultaten van het bedrijf. Je werkt mee bij het tot stand komen van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelstellingen en weet dit beleid om te zetten in concrete actieplannen en de uitvoering ervan te (bege)leiden. Je bent verantwoordelijk voor een optimale realisering van de toegewezen onderhoudsprojecten, op jaarbasis 46 miljoen euro, met betrekking tot bestek-, kwaliteit- en veiligheidseisen, werkbegroting, inkoop, planning, logistiek en (financieel) eindresultaat. Je bent verantwoordelijk voor een goede communicatie met opdrachtgevers, onderaannemers en eigen personeel.

• Je geeft leiding aan het uitvoeringsteam, voert functioneringsgesprekken en zorgt ervoor dat de medewerkers zich optimaal inzetten en kunnen ontwikkelen.
• Je bent betrokken bij het selecteren, aannemen en contract beëindiging van medewerkers.
• Je draagt zorg voor een optimale bezetting van de medewerkers op de projecten.
• Je adviseert/werkt mee bij het tot stand komen van het bedrijfsbeleid, bedrijfsdoelstellingen, strategische plannen en investeringen e.d. Je stelt, i.o.m de directeur budgetten op en bewaakt deze nauwkeurig.
• Je doet voorstellen op financieel gebied waarbij gestreefd wordt naar een beperking van de kosten en een optimaal rendement voor de organisatie.
• Je zorgt voor de realisatie van projecten binnen de bij overdracht vastgelegde randvoorwaarden.
• Je zorgt ervoor dat het werk voldoet aan de gestelde eisen van de klant; je verleent medewerking aan verificaties voor de klant en hebt een klantvriendelijke instelling.
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor de (algemene) bedrijfsvoering en resultaten van de onderneming (financiën, inkoop, voortgang en kwaliteit).
• Je ziet toe op naleving van projectkwaliteitsplan en VGWM- projectplan en bewaakt de planningen en schema’s van de projecten in uitvoering. Je neemt zo nodig maatregelen om de voortgang in de werkvoorbereiding en uitvoering te waarborgen.
• Je neemt een deel van de uitvoering - verkoop en werkvoorbereiding - voor je rekening en voert prijsonderhandelingen met onderaannemers voor projecten in uitvoering.
• Je voert periodiek overleg om de gang van zaken te bespreken en sturing te geven aan de bedrijfsprocessen (helikopterview).
• Je analyseert periodiek de bedrijfsresultaten en neemt waar nodig maatregelen om de resultaten te verbeteren.
• Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en vertaalt deze naar de organisatie toe.
• Je onderhoudt externe contacten om de ontwikkelingen binnen de bedrijfstak en bij de concurrentie te kunnen volgen en bouwt aan relaties, zowel intern als extern.
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden, de veiligheid en arbeidsomstandigheden, (bedrijf)regelgeving (o.a. KAM systeem) en normeringen van de onderneming.
• Je bent verantwoordelijk voor een constructieve en collegiale inbreng en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte communicatie.

Organisatie

Onze opdrachtgever houdt zich bezig met strategisch, duurzaam en resultaatgericht renoveren en onderhouden van vastgoed.

Functie-eisen

Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik je minimaal over het volgende;
• HBO werk- en denkniveau
• Bouwkundig opgeleid (HTS of vergelijkbaar)
• VCA-Vol
• Kennis van bestek- en kwaliteitseisen
• Bekend met resultaatgericht vastgoedonderhoud en lean bouwen
• Kennis van relevante wet- en regelgeving (UAV, Bouwbesluit, Kwaliteits-/VGM-handboek)

Aanbod

Een uitdagende baan bij een toonaangevende bouwer. Een plezierige, informele en inspirerende werkomgeving waarin je jezelf, persoonlijk en vakinhoudelijk, optimaal kan ontwikkelen. Auto van de zaak en goede arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen / sollicitatie

Eline Knevel

Eline Knevel

Bouw & Vastgoed
06 - 408 359 17
eline.knevel@vitalselect.nl

Direct solliciteren