Creëer zelf de ideale technische professional

Als je kijkt naar diverse motivatietheorieën, zie je dat zelfontplooiing in onze westerse maatschappij bij vele mensen bovenaan staat. Wij willen ons ontwikkelen, het verschil maken en ertoe doen. En scholing is hierin het perfecte middel. Een middel dat met de huidige schaarste op de markt belangrijker is dan ooit, maar waar nog niet alle bedrijven aan denken op het moment dat er een vacature moet worden ingevuld. Gelukkig zien wij steeds vaker inspirerende voorbeelden van werkgevers die wél de ontwikkeling van hun medewerkers strategisch inzetten. Een slimme zet wat ons betreft!  

Ook bij VitalSelect merken we het al enige tijd. Het is vechten om geschoolde technici. Veel werkgevers willen zelfs studenten al binnenhalen voordat ze zijn afgestudeerd. Maar een net-afgestudeerde heeft nog geen ervaring en zal daarom de nodige begeleiding vragen. Laten we daarom eens even omdenken.

Niet nú

Als we allemaal aan dezelfde technische professionals trekken, dan zijn er meer verliezers dan winnaars. Dat moet anders kunnen. Bij VitalSelect roepen we al enige tijd dat het wat ons betreft niet alleen gaat om wat je nú kunt, maar vooral ook om wat je in de toekomst zou willen kunnen. Kortom, gemotiveerde, enthousiaste professionals die bereid zijn zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Omdenken dus.

Wachten op of investeren in technische professional

Het is toch gek dat we in een kenniseconomie leven, maar dat we ons vooral focussen op parate, direct beschikbare kennis en vaardigheden. Voorheen kon dat misschien ook prima, maar met de krapte op de markt werkt dat niet meer zo. Je bent als werkgever gewoonweg langer aan het zoeken naar de kandidaat met exact de gevraagde kennis. De tijd die je wacht op de ideale engineer, uitvoerder of projectleider, kun je ook benutten om te investeren in het opleiden van één. Wellicht zelfs iemand uit de eigen organisatie. Of misschien iemand uit een andere branche of een andere functie bij een ander bedrijf. Dat is het omdenken waar wij op doelen en wat we zien bij organisaties die ondanks de krapte op de markt wel door kunnen gaan. Zij zien mogelijkheden waar andere bedreigingen zien.

Focus op ontwikkeling

Door de focus op ontwikkeling te leggen, wint iedereen. De leerling timmerman die twee jaar terug binnenkwam wordt omgeschoold tot assistent uitvoerder. De uitvoerder die minder fysiek zwaar werk wil doen, leidt intern de nieuwe aanwas op. De professional uit de fietsbranche heeft aspiraties om engineer te worden. Medewerkers krijgen nieuwe energie en frisse ideeën als ze aangespoord en gefaciliteerd worden om zich te ontwikkelen. Het bedrijf werkt met een gemotiveerd team en zit niet langer met een niet in te vullen vacature.

Mogen wij met u omdenken?

Bij VitalSelect kijken we liever niet naar wat NIET kan. Wij draaien het om. Wat kunnen wij doen om WEL te voldoen aan de vraag. U vraagt een uitvoerder. Wij leveren een timmerman die WIJ opleiden. Heeft u er ook nog eens geen omkijken naar. Investeren in mensen, zorgt voor vitale professionals en vitale organisaties. VitalSelect denkt dan ook ook graag met u om!

Jeroen Brons, partner/adviseur Industrie bij VitalSelect